Wczytuję...

Dołącz do nas

Czym się zajmujemy?

Usługi Assistance

Asstistance to realna pomoc w przypadku zdarzenia, które jest objęte ubezpieczeniem. Nie polega ona na wypłacie odszkodowania - jak ma to miejsce w przypadku standardowego ubezpieczenia - lecz na zorganizowaniu i pokryciu kosztów natychmiastowej, konkretnej pomocy, potrzebnej w danym przypadku. Assistance jest więc swego rodzaju uzupełnieniem tradycyjnego ubezpieczenia.

Nasza firma świadczy profesjonalne usługi pomocy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku niemal na całym świecie.
Na czym one polegają? Obejrzyj krótkie filmiki.

Assistance podróżny

Assistance podróżny

Assistance samochodowy

Assistance samochodowy

Assistance medyczny

Assistance medyczny

Assistance domowy

Assistance domowy

Dlaczego warto u nas pracować?